#mikroreklama Debata między…

#mikroreklama Debata między biskupem a wyznawcą Pythonizmu o plagiacie „Żywota Brajana” ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5207721/debata-miedzy-biskupem-a-wyznawca-pythonizmu-o-plagiacie-zywota-brajana/

Biskup i producent „Życia Chrystusa” odrzuca argumenty pythonisty jakoby jego film na zasadzie parodii ośmieszał czczonych na całym świecie członków Monty Pythona. Not the Nine O’Clock News.

W powiązanych oryginalna debata telewizyjna z 1979, kiedy biskupi zarzucali Pythonom, że „Żywot Brajana” jest parodią życia Chrystusa

#montypython #czarnyhumor #humor #rozrywka #religia #chrzescijanstwo